Privacy Policy

 1. Types of Data We Collect
  While using our Website, we do not collect any personal data from visitors. There is no login option for users who are not administrators or moderators of the Website.
 2. Analytical Tools
  We use analytical tools, such as Google Analytics, to monitor traffic on our Website. These tools gather anonymous data about how the Website is used, such as the number of visitors, traffic source, viewed pages, etc. This information helps us analyze user behavior on the Website to better understand how we can improve its quality and tailor content to the needs of our visitors.
 3. Contacting the Administrator
  In case of questions, comments, or inquiries regarding the Website, you can contact us via email at contact@silesiaisnotpoland.eu
 4. Data Protection
  We make every effort to protect your data from unauthorized access, loss, alteration, or disclosure. We employ appropriate technical and organizational measures to secure the data we collect.
 5. Changes to Privacy Policy
  This Privacy Policy may be updated in the future to reflect changes in our practices or in accordance with legal requirements. We recommend regularly checking this page to become familiar with any potential changes.
 6. Acceptance of Terms
  By using our Website, you agree to the provisions outlined in this Privacy Policy.
 7. The privacy policy has been prepared in Polish and English languages. Both versions are identical to each other.

Polityka prywatności

 1. Rodzaje Danych, Które Gromadzimy
  Podczas korzystania z naszej Strony, nie gromadzimy żadnych danych osobowych od osób ją odwiedzających. Nie ma opcji zalogowania dla użytkowników, którzy nie są administratorami lub moderatorami Strony.
 2. Narzędzia Analityczne
  Używamy narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, w celu monitorowania ruchu na naszej Stronie. Te narzędzia zbierają dane anonimowe dotyczące sposobu, w jaki Strona jest używana, takie jak liczba odwiedzających, źródło ruchu, przeglądane strony itp. Te informacje pomagają nam analizować zachowanie użytkowników na Stronie, aby lepiej zrozumieć, jak możemy poprawić jej jakość i dostosować treści do potrzeb naszych odwiedzających.
 3. Kontakt z Administratorem
  W przypadku pytań, uwag lub zgłoszeń dotyczących Strony, możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: contact@silesiaisnotpoland.eu
 4. Ochrona Danych
  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane, które zbieramy.
 5. Zmiany w Polityce Prywatności
  Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przyszłości w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub zgodnie z wymaganiami prawnymi. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 6. Akceptacja Warunków
  Korzystając z naszej Strony, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w tej Polityce Prywatności.
 7. Polityka prywatności została opracowana w języku polskim oraz angielskim. Obie wersje są identyczne.
Scroll to Top